Sản Phẩm

MÁY IN SƠ ĐỒ SÀI GÒN  là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ tích hợp máy móc thiết bị CAD / CAM được thiết kế đặc biệt cho các ngành công nghiệp sử dụng các loại vải, da, dệt kỹ thuật và vật liệu tổng hợp để sản xuất may mặc.
MÁY IN SƠ ĐỒ SÀI GÒN  là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ tích hợp máy móc thiết bị CAD / CAM được thiết kế đặc biệt cho các ngành công nghiệp sử dụng các loại vải, da, dệt kỹ thuật và vật liệu tổng hợp để sản xuất may mặc.